Equip

EquipGALIBIER LEGAL està compost per un equip plurilingüe de professionals amb àmplia experiència i formació en totes les especialitats del dret laboral, i amb profund coneixement de les problemàtiques de cadascun dels diferents sectors econòmics.

Tots els professionals del Despatx posseeixen una àmplia competència en planificació, anticipació, negociació i gestió de les problemàtiques que van sorgint a conseqüència dels canvis legislatius i econòmics.

Icon For Arrow-up